MTD Award 2012

poster-mtd

Dit laatste half jaar heb ik op het Van Hall Larenstein in Velp hard gewerkt aan de Integrale Opdracht Tuin- en Landschapsinrichting. Op 29 juni werd deze periode afgesloten met een presentatie door middel van een poster en een mondeling. Deze posters werden door een vakjury beoordeeld en tot mijn grote verbasing heb ik de MTD Award 2012 gewonnen.

Wat houdt dat nu precies in een Integrale Opdracht?

 

 

De eerste periode vanaf februari 2012 heb ik samen met 3 studie genoten, Marcel Smeets, Hajo Kootstra en Tonny Raaike, gewerkt aan een masterplan. Het plangebied is een recreatieplas, Het Schaartven, te Overloon. We kregen een programma van eisen en zijn gestart met de analyse. Al vrij snel kwamen we erachter dat we de verbinding tussen OVerloon en Het Schaartven wilden versterken. Op cultuurhistorische kaarten kwam een oude Heerdgang naar voren. Vroeger werden hier de schapen vanuit het dorp naar het buitengebied gebracht wat toen nog open was,een heidegebied. Nu wordt Het Schaartven omgeven door een dennenbos. De Heerdgang is ons concept geworden en daar hebben wij alle eisen van het programa aan verbonden. We hebben de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd door een opening in het bos te maken waar de heerdgang zijn doorgang vindt naar het plangebied. Hier ontstaat een bosrand die zowel voor de natuur als voor de recreant extra belevingswaarde creeërt. De heerdgang gaat aan de oostkant van de recreatieplas over in een Flaneergang. Aan deze 6 meter brede flaneergang zitten ook het Wellness centrum en het restaurant. Na het plein loopt de heerdgang door aan de bovenzijde van de brink en eindigt in het nieuwe recreatiepark. 

ontwerp200

De tweede periode ben ik alleen verder gegaan met het Masterplan. Om te zien of de heerdgang op alle punten functioneerde heb ik kleine doorsnedes gemaakt. Hieruit bleek dat vooral het punt aan de noordzijde van de Flaneergang een druk punt zou worden. Op dit punt ben ik opnieuw gaan analyseren en heb een nieuw concept neergelegd: "Het Knooppunt". Naast het doorontwerpen heb ik de groenstructuur, infrastructuur en de sociaal ruimtelijke analyse in kaart gebracht. Deze onderwerpen zijn in een rapport samengevoegd. Op 29 juni had ik mijn mondeling en moest ik door middel van een poster mijn rapport verduidelijken. 

doorsnede-knooppunt

Het was een zware tijd, ook omdat ik dit combineerde met een stage bij Donker Groen te Sneek. Wel heb ik gemerkt dat dee integrale opdracht je laat zien hoe je een proces het beste kunt doorwerken. Ook de combinatie met de stage was ondanks de werkdruk wel erg prettig. Je ziet direct hoe het op een ontwerpbureau werkt. Hier komen bijna dagelijks nieuwe projecten voorbij die vaak onder tijdsdruk moeten worden klaargemaakt. Ook het leren presenteren en opwerken van ontwerpen heb ik geleerd tijdens deze stage. 

De MTD award is bedoeld voor het stimuleren van de graffische kwaliteit en aandacht voor de posters binnen de Hoogeschool van het Van Hall Larenstein te Velp. Met het bedrag dat ik heb ontvangen ga ik een studiereis maken naar Barcelona! Binnenkort op deze blog!!

top Terug